In Nieuws

Psychiaters dienen per 2020, of zij nu in 2020 geherregistreerd worden of niet, al te beginnen aan IFMS. Óók als zij net geherregistreerd zijn, of pas over 2 of 3 jaar geherregistreerd worden: IFMS begint nú!

Hoe zit dat dan? Kunt u als psychiater niet bv. één keer in de 5 jaar iets doen, om uw IFMS-brevet te halen? Dat denken sommige psychiaters nog wel, maar dat is niet de bedoeling. U dient als psychiater aan een vorm van IFMS te doen, vanaf heden, ieder jaar opnieuw. IFMS dient een vast, jaarlijks onderdeel te worden van het specialist-zijn. Hier vanuit wordt u geacht ieder jaar te beschouwen hoe het gaat met uw functioneren en ontwikkeling, waarbij u één keer in de herregistratiecyclus uitgebreider stilstaat bij uw eigen beeld van waar u staat, het beeld van anderen over u, en uw wensen over waar u naar toe wilt werken. Op basis van de (360°) feedback, óf vanuit uw eigen ambitie.

IFMS binnen uw herregistratiecyclus

Het liefst synchroniseert u, zodra dit mogelijk is, uw IFMS-cyclus met uw herregistratiecyclus. Idealiter aan het begin van uw herregistratiecyclus bekijkt u in welk teken de komende 5 jaar voor u staan. Zo kunt u bijscholing, activiteiten i.s.m. anderen, zoals uw intervisie-groep, ondersteunende tools of mensen zodanig bewust inzetten, dat ze in de 5-jaarse cyclus een coherent, logisch geheel vormen. Namelijk in lijn met uw persoonlijke plan voor die periode. Daar is IFMS namelijk voor bedoeld: coherentie verschaffen in alle activiteiten die u onderneemt voor uw herregistratie.

Omdat IFMS per 2020 ineens verplicht wordt voor alle GGZ-specialisten, waar zij zich ook bevinden in hun herregistratiecyclus, is het meestal niet vanzelfsprekend synchroon met de herregistratiecyclus. Maar door daar praktisch mee om te gaan kan dit vanaf de volgende herregistratiecyclus wél. Door nu de IFMS-cyclus verkort te doorlopen, en vanaf uw komende herregistratiecyclus IFMS op de ‘koninklijke manier’ te gaan inzetten.

Wat staat u nú dan te doen?

IFMS begint nú, en ook u dient dus in 2020 actief te worden, en de IFMS-cyclus verkort te doorlopen binnen uw huidige herregistratiecyclus. Idealiter betekent dit het volgende:

U begint met uw zelfevaluatie en 360° feedback, vanuit een portfolio-platform dat de CanMEDS-vragenlijsten kan afnemen
U voert op basis van dit onderzoek, én uw ambitie, het IFMS-gesprek met een gecertificeerd gespreksleider
Vanuit dit gesprek stelt u uw Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op
U actualiseert jaarlijks uw POP, tot aan uw volgende herregistratie

Vanaf het moment dat u geherregistreerd bent, begint een nieuwe herregistratiecyclus. Vanaf deze cyclus kunt u de IFMS-cyclus (meer) aan het begin starten, zodat u vanaf dan synchroon loopt, en alles in die herregistratiecyclus in het teken van uw persoonlijke plan kunt zetten.

Minimaal betekent het starten met IFMS per 2020 dat u een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) dient te hebben. Vóór de zomer, bij voorkeur, want een werkplan voor 2020 is wat ongeloofwaardig als het pas eind dat jaar wordt opgesteld. Dit POP wordt door u jaarlijks ge-update. Én u dient binnen uw herregistratiecyclus in ieder geval één keer een zelf-evaluatie, 360° feedback en een IFMS-gesprek met een gecertificeerd gespreksleider te hebben gevoerd.

Omdat een goed onderbouwd POP juist vanúit de analyse van sterke en minder sterke competenties, waar u wel of niet mee aan het werk wilt, de meeste waarde heeft, is de ideale volgorde om te beginnen met de zelf-evaluatie, 360° feedback en een IFMS-gesprek met een gecertificeerd gespreksleider. Het POP wat daaruit ontstaat is het meest gefundeerd en kan in de daaropvolgende jaren eenvoudig, en in weinig tijd, steeds worden gemonitord en ge-update.

Bent u al begonnen met IFMS?

U dient per 2020 aan een vorm van IFMS te doen. Ik heb in bovenstaande geschetst hoe deze vorm er idealiter, of minimaal, uit zou moeten zien. Bent u al begonnen met IFMS? Of twijfelt u nog hoe u moet beginnen? Ik help u graag op weg, en kan u door uw hele IFMS-cyclus heen begeleiden. Als gespreksleider bij het IFMS-gesprek, maar ook met het regelen van de zelf-evaluatie, de 360° feedback en uw POP. En het uitzoeken van een portfolio-platform, waar de 360° enquête mee wordt gehouden, en waar u al uw IFMS-documenten verzamelt en transparant ter bewijsvoering (van aanwezigheid) neerzet. Maar hoe u ook uw IFMS-cyclus wilt opzetten, ook voor u geldt: IFMS begint nú!

Meer weten over IFMS? En hoe u IFMS implementeert voor uzelf?
Lees hier mijn blog ‘IFMS: hoe ingewikkeld is het?’
Of schrijf u in voor mijn nieuwsbrief – de komende maanden staat deze, samen met een aantal blogs, in het teken van IFMS. Klik hier

 

12 mei 2020
Orde van Aanpakken