IFMS ingericht in uw praktijk

projectmanagement-uitleg-papieren
Wilt u aan de richtlijnen van IFMS voldoen?

Als gecertificeerd IFMS gespreksleider kan ik u helpen met het inregelen van IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) in uw praktijk. Ik voer het vertrouwelijke evaluatiegesprek met u als vrijgevestigde specialist. Ik help bij het uitzetten van 360° feedback vragenlijsten, waarvan ik de geanalyseerde uitkomsten met u bespreek. Ik ondersteun bij de vastlegging van uw portfolio, zelf-evaluatie, persoonlijk ontwikkelplan (POP) en lever een verslag van het evaluatiegesprek dat ik met u heb gevoerd. Omdat ik jarenlang als manager en consultant in het bedrijfsleven heb gewerkt, ben ik bedreven in het voeren van evaluatie- en ontwikkelgesprekken, competentiegebieden en het werken met 360° feedback. Ik help u om aan de richtlijnen van IFMS te voldoen.

Meer weten over IFMS? Klik hier voor de slide ‘Wat en waarom IFMS’.

Begin nu met IFMS

Voor veel vrijgevestigde psychiaters is het nog onduidelijk hoe zij precies IFMS kunnen implementeren in hun praktijk. En wanneer ze hier aan dienen te beginnen. Maar of u nu in 2020 geherregistreerd wordt of niet, u bent verplicht om per 2020 aan een vorm van IFMS te doen. Orde van Aanpakken kan u helpen met uw traject. Klik hier voor informatie over IFMS en de 3 meest voorkomende misvattingen

IFMS inregelen VVPAO Alkmaar e.o. Orde van Aanpakken
aanpakken-achter-de-computer
Evaluatief kwaliteitsinstrument verplicht voor herregistratie

Vanaf 2020 is het t.b.v. herregistratie als specialist verplicht voor medisch specialisten in de GGZ om aan een vorm van IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) te doen. Ik kan u volledig ontzorgen bij het inregelen van IFMS, door samen met u uw eigen Plan Do Check Act-cyclus, in lijn met de richtlijnen, op te zetten:

Uitzetten en analyseren van uw zelfevaluatie en 360° feedback Can-MEDS vragenlijsten
Voeren van het vertrouwelijke evaluatiegesprek, en verslaglegging hiervan
SMART formuleren van ontwikkeldoelen in uw persoonlijk ontwikkelplan (POP)

Door op deze manier IFMS toe te passen, heeft u een bewijs in handen voor uw herregistratie. En werkt u gericht aan uw eigen ontwikkeling.

Op orde met Orde van Aanpakken
IFMS bij u geïmplementeerd

Met mijn ervaring als leidinggevende én mijn certificering als IFMS gespreksleider kan ik u gericht helpen om uw zelf-evaluatie in orde te maken.

Uw voordelen bij een uitgevoerde IFMS-ronde zijn:

Voldoen aan de voorwaarden voor herregistratie
 Zicht op hoe anderen uw functioneren zien
Een helder plan voor punten die u bij uzelf wilt verbeteren

Over tot: de Orde van Aanpakken

projectmanagement-uitgelegd-2

Waarom overgaan tot de Orde van Aanpakken?

Ik  heb jarenlang als manager en consultant gewerkt voor organisaties in veel verschillende branches. Daarnaast ben ik al die tijd administrateur van de psychiatriepraktijk van mijn partner. Wat ik het beste kan is regelen en zaken op orde stellen. Altijd met oog en respect voor de mens. En altijd geordend, doortastend en enthousiast. Ik help graag ondernemers met het regelen van die dingen waar zij zelf niet aan toekomen, maar die wel moeten gebeuren. Altijd met de mentaliteit van aanpakken!

Dit krijgt u bij de Orde van Aanpakken:

Overzicht
Uw zaken op orde
Handen uit de mouwen

De Orde van Aanpakken regelt uw zaken écht!