In Nieuws

Vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten zijn wel 35-40% van hun tijd kwijt met hun GGZ-zorgadministratie. Veel verplichte nummers worden ervaren als onzinnigheid. Dit blijkt uit een onderzoek van Linkin Business, voor de Orde van Aanpakken. Vooral facturatie, contractzaken en verantwoording worden als grote last ervaren. Debiteurenbeheer wordt opvallenderwijs niet genoemd als last, maar mijn ervaring is dan ook dat veel vrijgevestigde GGZ-specialisten hier ook niet of nauwelijks aan doen.

Onzinnigheid van GGZ zorgadministratie Orde van Aanpakken

Zorgadministratie loopt op tot ruim 1 dag per week

Van de ondervraagde vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten werken de meeste meer dan 24 uur per week in hun eigen praktijk. GGZ-zorgadministratie loopt bij 24 uur werken al op tot een hele dag! Daarbij hebben psychiaters vaker contracten met verzekeraars, en psychotherapeuten werken iets vaker contractvrij.

Door de substantiële administratie-tijd en de ervaren last die deze met zich meebrengt, besteedt 50% van de psychotherapeuten zijn of haar zorgadministratie uit aan een ZZP’er, administratiekantoor of een vaste secretaresse. Opvallend is de achterdocht bij psychiaters: ondanks dat ook deze specialisten vaak net zoveel veel moeite hebben met hun administratie, vertrouwen zij deze niet gemakkelijk toe aan mensen met meer administratief talent. Terwijl ze eigenlijk onvoldoende toekomen aan de noodzakelijke correspondentie met bv. verwijzers. Daar waar achterstanden of problemen zijn, verwachten de meeste respondenten dit nog wel in te halen.

Onzinnigheid van GGZ zorgadministratie

Niet alleen wordt zorgadministratie bij vrijgevestigde GGZ-behandelaren beleefd als een last en een buitenproportionele tijdsverslinder. Veel verplichte nummers worden ervaren als ware onzinnigheid van ggz zorgadministratie en veratwoording. In de top 3 onzinnige zaken staan:

Het eindeloos ROM-men met cliënten
Het hebben van een kwaliteitsstatuut
Het verplicht registreren van de verwijzer in het EPD (incl. doorverwijsdatum)

Ook wordt de verplichte maandelijkse wachtlijstopgave bij VECOZO als onzinnig ervaren. 

De ondoorzichtigheid van processen bij toezichthouders en verzekeraars, steeds veranderende regels en redenen om declaraties af te wijzen, en steeds wisselende maatregelen om te controleren maken zelfs dat vrijgevestigden in de GGZ hun praktijk sluiten, omdat ze teveel opzien tegen wéér een registratieproces, oeverloos aanvoeren van bewijsmateriaal, inperking door omzetplafonds of voorwaarden m.b.t. het vastleggen van samenwerkingen met partijen in de regio.

Geen vertrouwen in dalende administratieve last

Gaat het nieuwe financieringsstelsel helpen om de administratieve last naar beneden te brengen? De ondervraagden in dit onderzoek hebben er weinig vertrouwen in. Het werken met de DBC-zorgadministratie is eindelijk gewend, en we kunnen alweer beginnen met nieuwe kinderziekten en het inwerken op een nieuwe financieringsmethodiek. De toename in verantwoording gaat intussen gewoon door. En nu komt ook nog IFMS erbij… De administratieve toekomst van vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten ziet er volgens de ondervraagden somber uit.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over dit onderzoek, de resultaten en/of de Orde van Aanpakken? Neem dan contact met ons op.

7 februari 2020

Orde van Aanpakken, ontzorger en ondersteuner bij GGZ-praktijken