In Nieuws

Werken IN of AAN de zorg

Je leest steeds vaker over mensen die IN of AAN de zorg werken. Die mensen die IN de zorg werken staan met hun handen ‘aan het bed’, in de spreekkamer met de cliënt, zij verzorgen en/of genezen patiënten, zij voegen rechtstreeks iets toe aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen.
Mensen die AAN de zorg werken staan om het zorgsysteem heen, zij adviseren, maken beleid, controleren, micro-managen, creëren teveel en te ingewikkelde regels, en worden daarmee steeds meer verantwoordelijk voor de onhoudbaarheid en veel te hoge kosten van ons zorgstelsel. Ze zijn vaak zorgvervuilers. Terwijl ze er zouden moeten zijn om de boel juist te vereenvóudigen.
Eérst maken zij echter het leven van de mensen IN de zorg ingewikkelder (met regels, eisen, vragen). En daarná helpen zij mensen IN de zorg om te kunnen voldoen aan deze ingewikkelde regels, eisen en vragen. Denk aan de consultants die organisaties helpen om hun IZA-beleidsplan op te leveren. Omdat iemand bedacht heeft dat je als organisatie zo’n plan moet hebben. Of kijk naar de zorgcoördinatoren waar gemeenten mee willen gaan werken, om burgers te helpen om hun weg te vinden in de schotten van het zorglandschap. Omdat we het zorglandschap zó ingewikkeld hebben gemaakt, dat je er op moet afstuderen om te begrijpen hoe het in elkaar zit. Zo houden mensen die werken AAN de zorg zichzelf en elkaar aan het werk, én houden ze een zorgstelsel in stand dat onbetaalbaar is en/of wordt.

Ik schaam me voor de 100.000 systemen

Ook voor zorgaanbieders is de wirwar aan registraties, verantwoordingen en bij te houden vragenlijsten omvangrijk en onoverzichtelijk. Ik ondersteun een van origine buitenlandse psychiater bij zijn herregistratie, en ik schaam me regelmatig voor dit land waarin hij in 100.000 verschillende systemen moet kunnen werken. Zijn woonadres was bij de Kamer van Koophandel niet meer bekend, waardoor zijn eenmanszaak werd uitgeschreven uit het handelsregister. Dit merkte hij pas toen zijn AGB-code, als gevolg daarvan, werd doorgehaald. Hij dacht eerst dat de melding vanuit de AGB spam was. Maar dit bleek niet zo te zijn. De KvK had zijn uitschrijving per brief bevestigd op zijn oude adres. Daar vond hij deze brief niet meer, omdat hij er immers niet meer woont. Met veel pijn en moeite konden we nog nét op tijd bezwaar maken, en werd zijn KvK-inschrijving weer geactiveerd. Zo kon ook zijn AGB-code in ere hersteld worden.

Een andere klant van mij veranderde haar ondernemingsvorm in een BV. Vervolgens golden haar contracten met verzekeraars niet meer – die waren nl. maanden daarvóór afgesloten op haar eenmanszaak, een ander AGB-nummer. Al betaalde facturen moesten teruggedraaid, alles moest overgezet naar een andere AGB – wat voor slachtoffer zijn we toch geworden van onze eigen bureaucratie?

Na de KvK en AGB begon voor mij en mijn van origine buitenlandse klant: het invullen van alle visitatievragenlijsten in Exata. Dat is een andere inlog dan je PE-Online GAIA-punten. Ook daar moet alles in ge-upload zijn, en buitenlandse congrespunten moet je daar handmatig aangeven. Hij had inmiddels een ander emailadres, dus we moesten bij alle instanties doorgeven dat de mail bij ‘wachtwoord vergeten’, of de authenticatiemail, naar een ander emailadres gestuurd moest worden. Ook moest mijn klant zijn IFMS nog halen. Een onderdeel daarvan is de 360 graden feedback. In Vrest. Weer een andere inlog en een ander systeem. Na het IFMS-gesprek registreer je dan je POP in Vrest (of Q3 Online, of een ander systeem). Daar help ik bij, want het is lastig te vinden hoe je precies in het dashboard komt. Of dat je (in het geval van Q3) je POP moet koppelen aan je IFMS-traject.

De jaarlijkse update van het POP mag je gewoon zelf doen als medisch specialist. Toch vragen mijn klanten vaak mijn hulp, omdat het niet te vinden is hoe je in de reflectiemodule komt, of hoe je over je oude POP heenschrijft. Of ze vergeten in de wirwar van alle 100.000 zaken wanneer ze dit ook alweer moeten doen.

Bedacht door mensen die AAN de zorg werken

Inmiddels is binnen GAIA nu de mogelijkheid om een vinkje met de koppeling naar Vrest aan te zetten. Ik durf het niet uit te leggen aan mijn van origine buitenlandse klant, die nl. onlangs ook de GGZ vragenlijst moest invullen. Via Vektis. Zie daar, na lange tijd, maar eens in te komen. Dan moet je eerst toestemming geven voor je persoonlijke AGB-code aan jezelf, vanuit je praktijk-AGB. En het is weer een ander systeem dan Vecozo, wat gelieerd is aan Vektis, maar waar je apart ook lid van moet zijn. Met een certificaat, plus een systeemcertificaat, maar dit laatste soms ook niet, afhankelijk van je EPD. Vernieuwen van je Vecozo-certificaat is ook altijd zo’n spannende onderneming, zeker als je ook een back-up wilt maken. Maar gelukkig is er een boekwerk met een handleiding hoe je dit doet. Net zoals de video-instructies die je kunt volgen om te leren wat er allemaal in je EPD kan: je kunt je werkweek er volledig mee vullen. Dat EPD is misschien ook nog gekoppeld aan Farmed, Zorgmail (of heeft u een Zivver-account?) en werkt ook steeds vaker met 2 Factor Authenticatie.

Dat is veilig, maar niet handig. Onlangs koppelde de vrouw van een psychiater, waar ik de zorgadministratie voor verzorg, de Authenticator op haar telefoon aan zijn inlogaccount. Zij registreert ook dingen voor hem in zijn EPD, en bij inlog presenteerde de noodzaak om een Authenticator te koppelen zich het eerst aan haar. Echter: nu kan hijzelf niet meer inloggen zonder haar telefoon. Gelukkig kun je bij dit EPD de telefoon zelf ontkoppelen, en extra accounts aanmaken, zodat meerdere mensen met hun eigen account en telefoon kunnen inloggen.

Bij Vecozo werkt dit ontkoppelen wat minder gemakkelijk: je moet inloggen (maar hoe doe je dat, als degene met de Authenticator die je wilt ontkoppelen niet meewerkt of aanwezig is? – zucht) om een formulier in te vullen dat je de boel ontkoppeld wilt hebben.

NZa Zorgbeeld, hulpportals van je EPD, Embloom, de contracteeromgeving van DSW, de herregistratiemodule van de RGS. Een onderzoekje en vragenlijst t.b.v. kostprijsonderzoek van de NZa. Zorgvraagtypering aanleveren. En er zijn nog meer systemen. Er komen er ook steeds meer bij. Bedacht en aangeboden door mensen die AAN de zorg werken.

Als je het allemaal zelf doet, kost het zó 40% van je werktijd!

Ik doe het 100% van mijn werktijd. Om anderen te helpen de 40% rompslomp te verminderen, zodat zíj IN de zorg kunnen werken. En dit is dan hoe mijn week er meestal uitziet:

  Declaraties verzorgen voor zelfstandige psychiaters of kleine instellingen
 Een IFMS-gesprek met uitwerking, en hulp bij het maken van de POP, voor psychiaters en andere medisch specialisten
 Jaarlijkse reflectie op, en update van het POP
 Een papieren factuur maken voor een ongecontracteerd zorgaanbieder, die niet gewend is met het ZPM te werken
 Helpen om alles t.b.v. de visitatie of herregistratie bij elkaar te vegen
 Vrijgevestigden of zorginstellingen helpen om hun zorgcontractering rond te krijgen
 Vrijgevestigden of (zorg)medewerkers coachen om beter in hun vel en op hun plek te komen
 Zorginstellingen helpen met allerhande projecten – naast de zorg en de rompslomp hebben we ook nog projecten te implementeren (dat kan ik goed)
 Andere organisaties helpen met allerhande ontwikkelingen en projecten – omdat ik het kan en leuk vind.

Zo kom ik nog eens ergens – op de foto bij deze blog was ik vlakbij Drachten na een POP-update even aan het mijmeren bij een jachthaventje.

Werk ik AAN de zorg? Ik werk liever VOOR de zorg

Ik bedacht me daar dat ik misschien één van die mensen ben die AAN de zorg werken. Het zal toch niet waar zijn? Nou ja: ik ben er zo één die helpt om te voldoen aan de ingewikkelde regels, eisen en vragen. Die net als de zorgvervuilers om de zorg heen circuleert, en het systeem mede in stand houdt, op wat protestacties richting Medicore of zorgverzekeraars hier en daar na.

Maar ik verzín de regels niet. En ik ben het ook vaak niet eens met de zinloze controledrang, het kansloos proberen te beheersen of aan de verkeerde knoppen draaien om de zorg betaalbaar te houden. Het hele circus opdoeken: zou dat niet voldoende zijn om weer járen vooruit te kunnen met een betaalbare zorg?

Ik geloof daarom graag dat ik werk VOOR de zorg. Ik help gráág om het mensen IN de zorg gemakkelijker en prettiger te maken. Dat doe ik soms door te vechten tegen de bierkaai. Maar meestal door te ondersteunen en zorgen dat de wirwar aan regels, eisen en vragen snel en gemakkelijk het hoofd wordt geboden. Totdat het niet meer nodig is, in een ideaal, gezond, en ontzorgd zorgstelsel (als dat er ooit komt?). En áls het niet meer nodig is, dan zijn er vast andere projecten die ik ook kan en leuk vind.