In Nieuws

Is IFMS voor medisch GGZ-specialisten alleen een verplicht nummer, of zou het ook een waardevol hulpmiddel kunnen zijn, dat dient als stok achter de deur voor persoonlijke ontwikkeling? De meeste specialisten hebben er niet zo’n hoge pet van op. Het ís ook een verplichting: u dient t.b.v. herregistratie als medisch specialist vanaf (en in) 2020 actief met IFMS bezig te zijn. Maar als het dan toch moet: laten we er het beste van maken en IFMS als waardevol hulpmiddel inzetten!

IFMS als verplicht nummer

Per 2020 zijn alle medisch specialisten (en dus ook die in de GGZ) verplicht om aan ‘een vorm van’ IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) te doen. E.e.a. is als additionele eis voor  herregistratie geïntroduceerd. IFMS is al jarenlang een gebruikelijk persoonlijk ontwikkel-instrument in ziekenhuizen – het is gestart in de chirurgie, en is als een olievlek over de hele medische sector uitgebreid. Lees hier meer over wat IFMS is.

De bedoeling achter IFMS is het verbinden van alle activiteiten in het kader van loopbaanplanning, opleiding, bij- en nascholing en persoonlijke groei. Met IFMS kijkt u naar: waar sta ik? Hoe zien anderen dat? Waar wil ik naar toe? Wat kan ik doen om mezelf te verbeteren en daar te komen? Dit legt u vast in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP), dat de basis is voor alle activiteiten die u onderneemt in uw werk: dingen anders en beter doen, nascholing gericht op de punten die u wilt bijleren, eventueel ondersteuning zoeken bij zaken die u niet liggen.

Ik hoor veel van psychiaters dat IFMS wellicht veel logischer is voor aniossen en mensen die net aan dit vak beginnen. ‘Een leven lang leren’ – dat lijkt samen met het opleidingsportfolio, de richting die je nog gaat kiezen, de ontwikkeling waar je dan nog vóórstaat best functioneel. Het ‘hard’ introduceren van IFMS voor álle psychiaters, ook voor diegenen die al richting hun pensioen gaan, lijkt in de beleving van sommigen wat overbodig. En in ieder geval een extra last. Wéér een verplichting waar je tijd en geld aan moet besteden.

IFMS als waardevol hulpmiddel

Veel van de psychiaters die IFMS met mij doen beginnen aan het traject met deze houding. Wéér een verplichting, weer een extra last. Vaak proberen ze er ook wel voor open te staan: áls ik dan aan IFMS moet doen, dan ben ik benieuwd of het me ook nog wat óplevert. Het openstaan voor positieve verrassingen is ook wel een beetje nodig om IFMS als waardevol hulpmiddel te kunnen inzetten.

Tot hun verrassing constateren deze psychiaters tijdens het traject dat er toch wel waardevolle elementen aan zitten:

het is bijna nooit wereldschokkend – je wéét meestal zelf wel waar je staat en waar je naar toegaat
toch komt er vaak meer op tafel aan zaken waar men aan wil werken, dan vooraf gedacht
het feit dat je écht uitzoomt op jezelf, er hardop over praat, er zaken over op schrift zet, maakt het ineens veel ‘echter’ en concreter
waardoor het veel meer wordt ervaren als een stok achter de deur: halve voornemens worden ineens echte doelen

Zelf centraal staan

Dat is soms ook eng. Psychiaters zijn niet gewend dat zíj centraal staan in een ontwikkelgesprek. Het gaat in de gesprekken die zij dagelijks voeren altijd over de ánder, de patiënt in ontwikkeling die doelen en werkpunten heeft. Wat ik zelf zo bijzonder vind aan de IFMS gesprekken die ik met psychiaters voer, is dat het vaak waardevolle ontmoetingen zijn, waarin weer even contact met henzelf wordt gemaakt – om van daaruit te voelen waar je het ook alweer écht voor doet. Ik beleef ontroerende, bijna innige momenten met mijn klanten, met als doel het vooruitkijken en zoeken naar manieren om de weg vrij te maken voor datgene dat écht belangrijk voor ze is.

Echt iets gaan doen

Daar komt bij kijken dat het formuleren van echte doelen ook heel beklemmend kan voelen: nu moet ik écht iets gaan doen om dit te realiseren. Gelukkig is een persoonlijk ontwikkelplan heel persoonlijk. Daar waar doelen zo zijn verwoord dat ze paniek veroorzaken, verwoorden we ze anders, kleiner, zonder keiharde korte termijn deadlines, maar we verwoorden ze wel. Na een jaar kijken we immers opnieuw naar het plan, en willen we graag weer even beschouwen of we aan alle doelen zijn toegekomen, of niet. En door de jaren heen rijst dan de vraag: “Ga je dit nou ooit oppakken? Of laat je het los?” En als het dan iets is wat iemand tóch wil oppakken, dan maken we het dan alsnog concreter. Alles op zijn tijd en alles in het eigen tempo.

Wanneer zijn mijn doelen goed?

Ik krijg vaak de vraag: “Wat voor doelen moet ik dan opstellen? Wanneer is het ‘goed’?” Ook dat is heel persoonlijk. En het is eigenlijk altijd goed, áls het maar past bij de fase waar u inzit, de ambitie die u heeft, het tempo waar u zich comfortabel bij voelt. IFMS is eigenlijk een expliciete beschouwing op wat u bezighoudt in het werk. Op wat u wilt behouden, en waar u het liefst vanaf komt. Wat we vervolgens vertalen in een plan hoe u dit gaat aanpakken. U bepaalt zelf wanneer het goed is, en u hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Ik help en faciliteer wel, maar heel dicht op uw behoefte en mogelijkheden.

In het bijzonder kom ik er door de IFMS gesprekken met oudere psychiaters achter dat de persoonlijke ontwikkeling richting het eind van hun carrière misschien nog wel actueler is dan aan het begin ervan. Veel vrijgevestigde psychiaters hebben moeite om te bepalen wanneer en hoe ze hun praktijk gaan afbouwen – daar zit een heel proces van loslaten, afscheid nemen en rouw achter. Alsmede het opbouwen van een nieuwe fase. Een hele heftige ontwikkeling, die keihard aan jezelf werken vereist. En waar de IFMS-cyclus dan ook volledig op gericht is voor de specialist die in deze fase aankomt. Het zijn dus niet alleen de annios, waar IFMS een waardevol hulpmiddel voor kan zijn.

Wat mijn klanten zeggen over hun IFMS-traject met mij:

“Het wordt op deze manier veel concreter. Een stok achter de deur om er echt mee aan de slag te gaan.”

“Ik heb er veel aan. Sommige doelen zijn nog lastig maar ik heb wel echt aan verwachtingsmanagement gedaan bij mijn patiënten en zij vinden dat heel goed van mij ;-)”

“Je geeft veel ruimte, heel prettig dat het zo mijn eigen traject wordt.”

“Fijn onderling contact, heel steunend en betekenisvol!”

“Je levert echt kwaliteit.”

Bent u al begonnen aan IFMS? Wilt u weten wat Orde van Aanpakken voor u kan betekenen bij de implementatie ervan, conform de richtlijnen t.b.v. herregistratie? Neem dan nu contact op en klik hier.

Is IFMS altijd een waardevolle, effectieve en succesvolle toevoeging aan uw werkleven? Nee, niet voor specialisten die altíjd al met Persoonlijk Ontwikkel Plannen werken, of die op een andere manier al superbewust met hun ontwikkeling bezig zijn. Eigenlijk dóen die specialisten al aan IFMS – zij hoeven er alleen nog wat zaken aan toe te voegen om conform de richtlijnen te handelen. Maar natuurlijk zijn er ook specialisten die écht niet willen er écht niet in geloven, die met de hakken in het zand het proces aangaan. En dat werkt alleen maar de selffulfilling prophecy in de hand: als je écht gelooft dat het niets is, dan wordt het ook niets. Omgekeerd geldt hetzelfde: die psychiaters die met mij het traject deden (en doen), die IFMS als een káns zien om de eigen ontwikkeling nog wat nadrukkelijker, serieuzer of gestructureerder aan te pakken, hebben er meestal het meeste aan.

Kortom

IFMS kan veel méér zijn dan een verplicht nummer, als u bereid bent om er ook meer dan dat uit te halen. Het kan een waardevol hulpmiddel zijn omdat het heel concreet maakt wat u gaat doen in het kader van uw persoonlijke ontwikkeling, en dit geeft een goede stok achter de deur om het ook echt te dóen. Er komen bijna nooit wereldschokkende of onverwachte zaken uit. Maar soms komen er wel ambities naar boven, die ver waren weggezonken. Dat geeft u de kans om na te denken of u die oude dromen alsnog wilt gaan verwezenlijken. Of niet. Een psychiater gaf eerder dit jaar aan me aan: “Ik heb er heel goed over nagedacht, en ik kan het er gewoon niet bij hebben. Dat is pijnlijk, maar een bewust besluit. En daarom kan ik er vrede mee hebben.” Dat is IFMS: bewust nadenken over uw ontwikkeling en bewust besluiten nemen wat u wel en wat u niet gaat doen. Alle besluiten die we níet bewust nemen, worden uiteindelijk automatisch voor ons genomen. Dat is ook een manier van ontwikkeling, maar een vrij passieve. Ikzelf geloof nog steeds het meest in zelf aan het roer staan, expliciet maken wat ik wil, en dáár voor gaan.

Meer weten over IFMS? En wat de gevolgen zijn voor u? Schrijf u dan in voor mijn nieuwsbrief – ik volg de ontwikkelingen op de voet en zoek uit wat e.e.a. voor vrijgevestigde ggz-specialisten en kleine ggz-praktijken betekent. Klik hier

 

2 september 2020
Orde van Aanpakken